baner menu

grupy

Opracowanie dokumentów wymaganych do odbioru domu


Dokumenty wymagane przy Zgłoszeniu Zakończenia Budowy Budynku Mieszkalnego Jednorodzinnego, zgodnie z art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) to:

  • oryginał dziennika budowy
  • oświadczenie kierownika budowy
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
  • protokoły badań i sprawdzeń
  • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
  • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy

Od dnia 1 stycznia 2009r. do zawiadomienia o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego należy także dołączyć kopię Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku.

 


Pełna obsługa

Nasza Firma doradza we wszystkich działaniach, które muszą być spełnione przy budowie Państwa Domu.

W ramach nawiązanej współpracy proponujemy doradztwo na poszczególnych etapach:


dom

 

© Copyright INTEGO GROUP 2011