baner menu

grupy

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Kiedy zainteresować się świadectwem?

Inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej.

Czy każdy budynek musi posiadać świadectwo energetyczne?

W świetle przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U Nr 191, poz. 1373), które w omawianym zakresie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., certyfikat energetyczny powinien posiadać każdy budynek zarówno nowy, jak i istniejący.

 


Cennik

Cena za wystawienie certyfikatu energetycznego zależy od dokładności posiadanej dokumentacji budynku oraz powierzchni obiektu.

Określenie dokładnego kosztu usługi jest możliwe po przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektu oraz zapoznaniu się z jego dokumentacją.

  • Lokale mieszkalne
od 200 zł
  • Budynki jednorodzinne
od 350 zł
  • Budynki wielorodzinne
od 1200 zł
  • Budynki użyteczności publicznej
od 1600 zł

 

swiadectwo charakterystyki energetycznej