budownictwo

audyt

ochrona

 

 

 

 

pcailac

 

baner ochrona srodowiska i bhp

Ochrona środowiska i BHP


Laboratorium Badawcze wykonujące badania i ekspertyzy posiada
długoletnie doświadczenie oraz certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

1. Pomiary i analiza czynników występujących w środowisku pracy 


• zanieczyszczenia pyłowe, chemiczne i biologiczne
• hałas, drgania mechaniczne
• hałas na statkach i od instalacji przemysłowych
• oświetlenie
• obciążenie pracą – wydatek energetyczny, obciążenia statyczne
• pomiary wentylacji pomieszczeń
• interpretacja wyników badań

2. System zarządzania jakością w laboratoriach badawczych 


• szkolenia z zakresu sytemu zarządzania jakością w laboratoriach
wg. normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005,
• opracowywanie dokumentacji systemu, tj. Księgi jakości i procedur
• wdrażanie systemu
• przeprowadzanie audytów wewnętrznych

3. Doradztwo w zakresie higieny pracy


• kształtowanie właściwego środowiska pracy
• rozeznanie procesów technologicznych i występujących w nich czynników szkodliwych dla zdrowia                                                                                                                                             
• wytypowanie procesów (ze względu na czynniki) do badań
• organizacja i sposób wykonywania pracy zgodnych z wymaganiami
• przegląd ofert laboratoriów badawczych
• oceny sprawozdań z badań środowiska pracy

4. Ocena ryzyka zawodowego i zdrowotnego


• identyfikacja czynników występujących na stanowisku pracy (lub w strefie pracy)
• analiza ryzyka: dobór właściwej metody , zespołu oceniającego,
• dokumentowanie  ryzyka z uwzględnieniem czynników: fizycznych,  biologicznych,
chemicznych  i zagrożeń wybuchem.

5. Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska


• ocena oddziaływania instalacji na środowisko,
• gospodarka odpadami,
• zasady prowadzenia ewidencji i rozliczeń półrocznych,
• audyt środowiskowy.

6. Ocena efektów wdrożonych przedsięwzięć

linia

strona glowna
o nas
kontakt
realizacje

Strona
główna

O nas

Kontakt

Realizacje

 

© Copyright Intego Group 2009-2012

linia

design by DESEO