budownictwo

audyt

ochrona

 

 

 

 

baner budownictwo

Przeglądy techniczne budynków

zdj

Firma INTEGO GROUP zajmuje się wykonywaniem przeglądów technicznych budynków.

• przegląd półroczny - kontrola okresowa co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada dla budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2

• przegląd roczny - kontrola okresowa, co najmniej raz w roku, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych

• przegląd pięcioletni - kontrola okresowa, co najmniej raz na 5 lat, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrola obejmuje  również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

• kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu, każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt. 2 Prawa Budowlanego

 

 

linia

strona glowna
o nas
kontakt
realizacje

Strona
główna

O nas

Kontakt

Realizacje

 

© Copyright Intego Group 2009-2012

linia

design by DESEO