budownictwo

audyt

ochrona

 

 

 

 

pcailac

 

baner ochrona srodowiska i bhp

Zakres akredytacji


Firma INEGO GROUP ściśle współpracuje z Laboratorium Badawczym, które jako jedyne w Trójmieście posiada akredytację na wykonywanie badań i pomiarów na podstawie trzynastu norm i udokumentowanych procedur badawczych.

Posiadanie tak dużej ilości akredytowanych grup obiektów świadczy o niezwykłej wiedzy i jakości  przeprowadzanych badań.

Lp.

Kod identyfikacji
dziedziny/obiektu badań

Dziedzina/obiekt badań:

1

A/5

Badania akustyczne i hałasu obiektów budowlanych (pomieszczenia i pokłady otwarte na statkach)

2

G/9

Badania dotyczące inżynierii środowiska: hałas w środowisku pracy, hałas w środowisku ogólnym, drgania, oświetlenie

3

N/9

Badania właściwości fizycznych powietrza

4

P/9

Pobieranie próbek powietrza

 

Lp.

Badane obiekty / Grupa obiektów

Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze

1

Środowisko pracy
− powietrze   

PN-Z-04008-7:2002
PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004
PB/03 wyd. 1 z dnia 16.04.2005 r.
PN-91/Z-04030/05
PN-91/Z-04030/06

2

Środowisko pracy
− oświetlenie elektryczne

PN-EN 12464-1:2004

3

Środowisko pracy
− drgania mechaniczne o ogólnym
działaniu  na  organizm człowieka

PN-EN 14253:2008

4

Środowisko pracy
− drgania mechaniczne działające
na   organizm   człowieka    przez
kończyny górne

PN-EN ISO 5349-1:2004
PN-EN ISO 5349-2:2004

5

Środowisko pracy
− hałas

PN-N-01307:1994
PN-EN-ISO 9612:2009

6

Środowisko ogólne
− hałas - pomieszczenia i pokłady
otwarte na statkach

PN-ISO 2923:2001

7

Środowisko ogólne
− hałas pochodzący od instalacji
i/lub urządzeń

Załącznik nr 6 do Rozp. Ministra
Środowiska z dnia 04.11.2008 r.
– Dz. U. nr 206, poz. 1291

 

linia

strona glowna
o nas
kontakt
realizacje

Strona
główna

O nas

Kontakt

Realizacje

 

© Copyright Intego Group 2009-2012

linia

design by DESEO