budownictwo

audyt

ochrona

 

 

 

 

baner audyt

Audyt energetyczny


Firma INTEGO GROUP zajmuje się wykonywaniem Audytów energetycznych.

Nasi pracownicy posiadają długoletnie doświadczenie, dużą wiedzę oraz umiejętności poparte wpisem na listę Audytorów Uprawnionych w Rejestrze Ministerstwa Infrastruktury.

term Audyt energetyczny - ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania.
Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii.


Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze. Wykonanie audytu energetycznego daje klientowi informacje na temat rzeczywistego stanu budynku i koniecznego zakresu jego termomodernizacji.

Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy:
• inwentaryzację systemu grzewczego, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku
• stwierdzenie, na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację budynku
• ocenę opłacalności każdej z metod
• wskazanie, które z nich są optymalne dla audytowanego budynku

PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA

– kto może się ubiegać o premię termomoder-nizacyjną ?
Z premii mogą korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, a więc osoby prawne, fizyczne, gminy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Zgodnie z zapisami Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów , warunkiem niezbędnym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej jest przedstawienie audytu energetycznego remontowanego (modernizowanego) budynku i jego pozytywna weryfikacja przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. Zniesiony został wymóg minimalnego wkładu własnego Inwestora (20 % kosztów przedsięwzięcia) oraz ograniczenia do 10 lat maksymalnego okresu spłaty kredytu.
PREMIA REMONTOWA

O premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. Premia remontowa stanowi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15% poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

premia

 

linia

strona glowna
o nas
kontakt
realizacje

Strona
główna

O nas

Kontakt

Realizacje

 

© Copyright Intego Group 2009-2012

linia

design by DESEO